Ali Can Gönüllü

Kişisel Blog


DGS 2020-2021 Hesaplama Robotu
Doğru Yanlış Net
Sayısal(60)
Sözel(60)

Puanlar


Sıralamalar elimizdeki verilerle hazırlanmış olup kesinlik belirtmemektedir.

Puan Türü 2021 Ham 2021 Ana
Say
Söz
EA
Puan Türü 2020 Ham 2020 Ana
Say
Söz
EA
Puan Türü 2019 Ham 2019 Ana
Say
Söz
EA

Sıralamalar
2019 2020 2021
Sayısal
Sözel
Eşit Ağırlık
© Copyright 2020 Ali Can Gonullu