PHP İle Blob Resim Yükleme

PHP  İle Veritabana Resim Yükleme İşlemi


Translator


314 görüntülenme | 4 dakika, 55 saniye | 2019-08-15 | adminMerhabalar

Bu konumuzda sizlere PHP ile Blob şeklinde şifrelenmiş resim mantığını açıklayacağız. Öncelikle Blob nedir onu açıklamalıyız.

Blob Nedir ?

Blob normal bir resmin şifrelenip sıkıştırılarak veritabana aktarılmış halidir. Şuana kadar en güvenli yol olarak görülür.

Gelelim Fasulyenin Faydalarına

<?php
function sql_safe($s)
{
  if (get_magic_quotes_gpc())
    $s = stripslashes($s);

  return mysql_real_escape_string($s);
}

// If user pressed submit in one of the forms
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
  // cleaning title field
  $title = trim(sql_safe($_POST['title']));

  if ($title == '') // if title is not set
    $title = '(empty title)';// use (empty title) string

  if ($_POST['password'] != $password) // cheking passwors
    $msg = 'Error: wrong upload password';
  else
  {
    if (isset($_FILES['photo']))
    {
      @list(, , $imtype, ) = getimagesize($_FILES['photo']['tmp_name']);
      // Get image type.
      // We use @ to omit errors

      if ($imtype == 4)
        $ext="pdf";
      elseif ($imtype == 3)
        $ext="png";
      elseif ($imtype == 2)
        $ext="jpeg";
      elseif ($imtype == 1)
        $ext="gif";
      else
        $msg = '<script>alert("Error: Dosya Formatı Geçersiz");
        </script>';

      if (!isset($msg)) // If there was no error
      {
        $data = file_get_contents($_FILES['photo']['tmp_name']);
        $data = mysql_real_escape_string($data);
        // Preparing data to be used in MySQL query

        mysql_query("INSERT INTO {$table}
                SET ext='$ext', title='$title',
                  data='$data'");

        $msg = '<script>alert("Başarılı: Dosya Yüklendi");
        </script>';
      }
    }
    elseif (isset($_GET['title']))   // isset(..title) needed
      $msg = '<script>alert("Error: Dosya Yüklenemedi");
         </script>';// to make sure we've using
                      // upload form, not form
                      // for deletion


    if (isset($_POST['del'])) // If used selected some photo to delete
    {             // in 'uploaded images form';
      $id = intval($_POST['del']);
      mysql_query("DELETE FROM {$table} WHERE id=$id");
      $msg = '<script>alert("Başarılı: Dosya Silindi");</script>';
    }
  }
}
elseif (isset($_GET['show']))
{
  $id = intval($_GET['show']);

  $result = mysql_query("SELECT ext, UNIX_TIMESTAMP(image_time), data
               FROM {$table}
              WHERE id=$id LIMIT 1");

  if (mysql_num_rows($result) == 0)
    die('Veritabanda Dosya Bulunamadı');

  list($ext, $image_time, $data) = mysql_fetch_row($result);

  $send_304 = false;
  if (php_sapi_name() == 'apache') {
    // if our web server is apache
    // we get check HTTP
    // If-Modified-Since header
    // and do not send image
    // if there is a cached version

    $ar = apache_request_headers();
    if (isset($ar['If-Modified-Since']) && // If-Modified-Since should exists
      ($ar['If-Modified-Since'] != '') && // not empty
      (strtotime($ar['If-Modified-Since']) >= $image_time)) // and grater than
      $send_304 = true;                   // image_time
  }


  if ($send_304)
  {
    // Sending 304 response to browser
    // "Browser, your cached version of image is OK
    // we're not sending anything new to you"
    header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $ts).' GMT', true, 304);

    exit(); // bye-bye
  }

  // outputing Last-Modified header
  header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $image_time).' GMT',
      true, 200);

  // Set expiration time +1 year
  // We do not have any photo re-uploading
  // so, browser may cache this photo for quite a long time
  header('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $image_time + 86400*365).' GMT',
      true, 200);

  // outputing HTTP headers
  header('Content-Length: '.strlen($data));
  header("Content-type: image/{$ext}");

  // outputing image
  echo $data;
  exit();
}
?>
<html><head>
<title>Resim Paneli</title>
</head>
<body>
<?php
if (isset($msg)) // this is special section for
         // outputing message
{
?>
<p style="font-weight: bold;"><?=$msg?>
<br>
<!-- I've added reloading link, because
   refreshing POST queries is not good idea -->
</p>
<?php
}
?>
<h1> Resim Paneli</h1>
<hr></hr>
<h2>Yüklenen Resimler:</h2>
<hr></hr>
<form action="<?=$PHP_SELF?>" method="post">
<!-- This form is used for image deletion -->

<?php
$result = mysql_query("SELECT id, image_time, title FROM {$table} ORDER BY id DESC");
if (mysql_num_rows($result) == 0) // table is empty
  echo '<ul><li>Resim Yok Veya Yüklenemedi</li></ul>';
else
{
  echo '<ul>';
  while(list($id, $image_time, $title) = mysql_fetch_row($result))
  {
    // outputing list
    echo "<li><input type='radio' name='del' value='{$id}'>";
    echo "<a href='../gr.php?gtr={$id}'>{$title}</a> &ndash; ";
    echo "<small>{$image_time}</small></li>";
  }

  echo '</ul><label for="password">Şifre:</label><br>
  <input type="password" name="password" id="password"><br><br>';
  echo '<input type="submit" value="Sil">';
    echo '<hr></hr>';
}
?>

</form>
<h2>Yeni Resim Yükle:</h2>
<form action="<?=$PHP_SELF?>" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<label for="title">Başlık :</label><br>
<input type="text" name="title" id="title" size="64"><br><br>

<label for="photo">Resim:</label><br>
<input type="file" name="photo" id="photo"><br><br>

<label for="password">Şifre:</label><br>
<input type="password" name="password" id="password"><br><br>

<input type="submit" value="upload">
</form>
</body>
</html>

Ilk aşamada SQL bağlantımızı güvenli hale getirdik. Sonrasında resim yükleme fonkisyonu ve en son resim yükleme panelimizi yaptık.

Okuduğunuz için teşekkürler !


Etiketler

Bu sitede çerez verileriniz sitemizin hizmet kalitesini arttırma amacıyla işlenmek istenmektedir.


© Copyright 2020 Ali Can Gönüllü | Yasal