AliOS - Türkçe Klavye Desteği

AliOS'a Türkçe Klavye Desteği


Translator


419 görüntülenme | 7 dakika, 35 saniye | 2019-10-06 | adminMerhabalar

Bu yazımda sizlere kodlamış olduğum Türkçe Klavye desteğini anlatacağım

Not : Cosmos Kütüphanesi için geçerlidir.

Projede bir Lang.cs dosyası açıp aşağıdakileri yazın

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Cosmos.HAL;
using Cosmos.System;

// Coded By Ali Can GÖNÜLLÜ
// alicangonullu.info | alicangonullu@yahoo.com
// Pull Request : https://github.com/CosmosOS/Cosmos/pull/1224
// Thanks Support by Berke Kırbaş

namespace AliOS.Sistem.Lang
{
  public class TR_StandardQ : ScanMapBase
  {
    public TR_StandardQ()
    {
    }

    protected override void InitKeys()
    {
      _keys = new List<KeyMapping>(100);

      #region Keys

      /*   Scan Norm Shift Ctrl Alt   Num Caps ShCaps ShNum ConsoleKeyEx */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x00, ConsoleKeyEx.NoName));
      /* F1-F12 */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x01, ConsoleKeyEx.Escape));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x3B, ConsoleKeyEx.F1));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x3C, ConsoleKeyEx.F2));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x3D, ConsoleKeyEx.F3));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x3E, ConsoleKeyEx.F4));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x3F, ConsoleKeyEx.F5));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x40, ConsoleKeyEx.F6));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x41, ConsoleKeyEx.F7));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x42, ConsoleKeyEx.F8));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x43, ConsoleKeyEx.F9));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x44, ConsoleKeyEx.F10));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x57, ConsoleKeyEx.F11));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x58, ConsoleKeyEx.F12));
      /* 1 -> 9 */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x29, '"', 'é', '"', '"', 'é', '"', ConsoleKeyEx.NoName));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x02, '1', '!', '1', '1', '!', '1', ConsoleKeyEx.D1));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x03, '2', '@', '2', '2', '@', '2', ConsoleKeyEx.D2));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x04, '3', '#', '3', '3', '#', '3', ConsoleKeyEx.D3));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x05, '4', '$', '4', '4', '$', '4', ConsoleKeyEx.D4));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x06, '5', '%', '5', '5', '%', '5', ConsoleKeyEx.D5));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x07, '6', '&', '6', '6', '&', '6', ConsoleKeyEx.D6));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x08, '7', '/', '7', '7', '/', '7', ConsoleKeyEx.D7));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x09, '8', '(', '8', '8', '(', '8', ConsoleKeyEx.D8));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x0A, '9', ')', '9', '9', ')', '9', ConsoleKeyEx.D9));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x0B, '0', '=', '0', '0', '=', '0', ConsoleKeyEx.D0)); //Hata
      /* -, =, Bksp, Tab */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x0C, '*', '?', '*', '*', '?', '*', ConsoleKeyEx.NoName));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x0D, '-', '_', '-', '-', '_', '-', ConsoleKeyEx.Minus));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x0E, ConsoleKeyEx.Backspace));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x0F, ConsoleKeyEx.Tab));
      /*   QWERTYUIOP[] */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x10, 'q', 'Q', 'q', 'Q', 'q', 'Q', ConsoleKeyEx.Q));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x11, 'w', 'W', 'w', 'W', 'w', 'W', ConsoleKeyEx.W));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x12, 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', ConsoleKeyEx.E));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x13, 'r', 'R', 'r', 'R', 'r', 'R', ConsoleKeyEx.R));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x14, 't', 'T', 't', 'T', 't', 'T', ConsoleKeyEx.T));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x15, 'y', 'Y', 'y', 'Y', 'y', 'Y', ConsoleKeyEx.Y));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x16, 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', ConsoleKeyEx.U));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x17, 'i', 'I', 'i', 'I', 'i', 'I', ConsoleKeyEx.I));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x18, 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', ConsoleKeyEx.O));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x19, 'p', 'P', 'p', 'P', 'p', 'P', ConsoleKeyEx.P));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x1A, 'ğ', 'Ğ', 'ğ', 'Ğ', 'ğ', 'Ğ', ConsoleKeyEx.LBracket));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x1B, 'ü', 'Ü', 'ü', 'Ü', 'ü', 'Ü', ConsoleKeyEx.RBracket));
      /* ASDFGHJKL;'` */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x1E, 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', ConsoleKeyEx.A));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x1F, 's', 'S', 's', 'S', 's', 'S', ConsoleKeyEx.S));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x20, 'd', 'D', 'd', 'D', 'd', 'D', ConsoleKeyEx.D));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x21, 'f', 'F', 'f', 'F', 'f', 'F', ConsoleKeyEx.F));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x22, 'g', 'G', 'g', 'G', 'g', 'G', ConsoleKeyEx.G));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x23, 'h', 'H', 'h', 'H', 'h', 'H', ConsoleKeyEx.H));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x24, 'j', 'J', 'j', 'J', 'j', 'J', ConsoleKeyEx.J));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x25, 'k', 'K', 'k', 'K', 'k', 'K', ConsoleKeyEx.K));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x26, 'l', 'L', 'l', 'L', 'l', 'L', ConsoleKeyEx.L));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x27, 'ş', 'Ş', 'ş', 'Ş', 'ş', 'Ş', ConsoleKeyEx.NoName));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x28, 'i', 'İ', 'i', 'İ', 'i', 'İ', ConsoleKeyEx.NoName));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x2B, ',', ';', ',', ',', ';', ';', ConsoleKeyEx.Comma));
      /* Left Shift*/
      _keys.Add(new KeyMapping(0x2A, ConsoleKeyEx.LShift));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x56, '<', '>', '<', '<', '>', '>', ConsoleKeyEx.NoName));
      /* \ZXCVBNM,./ */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x2C, 'z', 'Z', 'z', 'Z', 'z', 'Z', ConsoleKeyEx.Z));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x2D, 'x', 'X', 'x', 'X', 'x', 'X', ConsoleKeyEx.X));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x2E, 'c', 'C', 'c', 'C', 'c', 'C', ConsoleKeyEx.C));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x2F, 'v', 'V', 'v', 'V', 'v', 'V', ConsoleKeyEx.V));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x30, 'b', 'B', 'b', 'B', 'b', 'B', ConsoleKeyEx.B));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x31, 'n', 'N', 'n', 'N', 'n', 'N', ConsoleKeyEx.N));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x32, 'm', 'M', 'm', 'M', 'm', 'M', ConsoleKeyEx.M));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x33, 'ö', 'Ö', 'ö', 'Ö', 'ö', 'Ö', ConsoleKeyEx.NoName));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x34, 'ç', 'Ç', 'ç', 'ç', 'Ç', 'ç', ConsoleKeyEx.NoName));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x35, '.', ':', '.', '.', ':', '.', ConsoleKeyEx.NoName)); // also numpad divide
                                                /* Right Shift */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x1C, ConsoleKeyEx.Enter));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x36, ConsoleKeyEx.RShift));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x1D, ConsoleKeyEx.LCtrl));
      /* Print Screen */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x37, '*', '*', '*', '*', '*', '*', ConsoleKeyEx.NumMultiply));
      // also numpad multiply
      /* Alt */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x38, ConsoleKeyEx.LAlt));
      /* Space */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x39, ' ', ConsoleKeyEx.Spacebar));
      /* Caps */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x3A, ConsoleKeyEx.CapsLock));
      /* Num Lock, Scrl Lock */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x45, ConsoleKeyEx.NumLock));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x46, ConsoleKeyEx.ScrollLock));
      /* HOME, Up, Pgup, -kpad, left, center, right, +keypad, end, down, pgdn, ins, del */
      _keys.Add(new KeyMapping(0x47, '\0', '\0', '7', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.Home, ConsoleKeyEx.Num7));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x48, '\0', '\0', '8', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.UpArrow, ConsoleKeyEx.Num8));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x49, '\0', '\0', '9', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.PageUp, ConsoleKeyEx.Num9));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x4A, '-', '-', '-', '-', '-', '-', ConsoleKeyEx.NumMinus));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x4B, '\0', '\0', '4', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.LeftArrow, ConsoleKeyEx.Num4));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x4C, '\0', '\0', '5', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.Num5));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x4D, '\0', '\0', '6', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.RightArrow, ConsoleKeyEx.Num6));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x4E, '+', '+', '+', '+', '+', '+', ConsoleKeyEx.NumPlus));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x4F, '\0', '\0', '1', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.End, ConsoleKeyEx.Num1));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x50, '\0', '\0', '2', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.DownArrow, ConsoleKeyEx.Num2));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x51, '\0', '\0', '3', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.PageDown, ConsoleKeyEx.Num3));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x52, '\0', '\0', '0', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.Insert, ConsoleKeyEx.Num0));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x53, '\0', '\0', '.', '\0', '\0', '\0', ConsoleKeyEx.Delete,
        ConsoleKeyEx.NumPeriod));

      _keys.Add(new KeyMapping(0x5b, ConsoleKeyEx.LWin));
      _keys.Add(new KeyMapping(0x5c, ConsoleKeyEx.RWin));

      #endregion
    }
  }
}

Sonrasında Kernel.cs'te BeforeRun() kısmına şunu ekleyin

Sys.KeyboardManager.SetKeyLayout(new AliOS.Sistem.Lang.TR_StandardQ());

Bu kadar. Sonrasında Türkçe olarak kullanmaya başlayın.

NOT : Ğ, Ü, ı, İ, Ö ve Ç çalışmamakta. Bu sorunu Cosmos Kütüphanesi yetkilileri giderecektir.
Pull Request : https://github.com/CosmosOS/Cosmos/pull/1224
Issue : https://github.com/CosmosOS/Cosmos/issues/1225

Etiketler

Bu sitede çerez verileriniz sitemizin hizmet kalitesini arttırma amacıyla işlenmek istenmektedir.


© Copyright 2020 Ali Can Gönüllü | Yasal